Υπηρεσίες

Κατασκευή ιστοσελίδας
 • Σχεδιασμός ιστοσελίδας
 • Κατασκευή ιστοσελίδας
 • Διαχειριστικό πρόγραμμα για τη διαχείριση του περιεχομένου
 • Προσθήκη Google Analytics
 • Δωρεάν φιλοξενία για ένα χρόνο στους server μας
 • Δυναμικό ή στατικό περιεχόμενο με βάση τις ανάγκες του πελάτη
 • SEO για καλύτερη κατάταξη στη google
 • Δημιουργία social media λογαριασμών
Κατασκευή e-shop
 • Σχεδιασμός eshop
 • Κατασκευή eshop
 • Κατασκευή custom διαχειριστικού για το eshop
 • Προσθήκη Google Analytics
 • Δωρεάν φιλοξενία για ένα χρόνο στους server μας
 • Εισαγωγή περιεχομένου / προιόντων
 • SEO για καλύτερη κατάταξη στη google
 • Δημιουργία social media λογαριασμών

Ανάπτυξη android εφαρμογής
 • Σχεδιασμός UI/UX εφαρμογής
 • Ανάπτυξη εφαρμογής με native γλώσσες προγραμματισμού
 • Δημιουργία social media λογαριασμών
 • Δυνατότητα φιλοξενίας στο google play account της εταιρείας μας
 • Δημιουργία landing page για την προώθηση της εφαρμογής
Ανάπτυξη iPhone/iPad εφαρμογής
 • Σχεδιασμός UI/UX εφαρμογής
 • Ανάπτυξη εφαρμογής με native γλώσσες προγραμματισμού
 • Δημιουργία social media λογαριασμών
 • Δυνατότητα φιλοξενίας στο στο apple account της εταιρείας μας
 • Δημιουργία landing page για την προώθηση της εφαρμογής

Το τελικό κόστος για κάθε δουλειά προκύπτει αφού οριστούν οι απαιτήσεις με τον υποψήφιο πελάτη και εκτιμηθούν οι ώρες εργασίας για την ολοκλήρωση του έργου.